';

Ekspansja firmy Alu-Stol-Bud

Layer

Ekspansja firmy Alu-Stol-Bud na nowe rynki zagraniczne w postaci Norwegii i Szwecji, z wysokiej jakości produktem w postaci zabudów aluminiowo szklanych do balkonów oraz tarasów.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

  • pozyska nowe rynki zagraniczne
  • zwiększy przychody ze sprzedaży eksportowej,
  • rozwinie działalność dzięki nowym doświadczeniom nabytym przez współpracę gospodarczą ocharakterze międzynarodowym,
  • nawiąże nowe znajomości i kontakty biznesowe.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi:556 361,11PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis:384 477,18PLN

Termin realizacji:
15.11.2021 –10.05.2023

Menu